Videoblog

Encyklopedia funduszy europejskich Time4Progress: INNOWACJA

Słowo "Innowacja" pojawia się w naszym otoczeniu, jednak nie zawsze jest wiadomym, co ono oznacza, a przecież stanowi DNA dobrego projektu i wniosku o dofinansowanie.

Pozyskanie dotacji na utworzenie firmy - Q&A

Kolejna sesja odpowiedzi na pytania z cyklu: Pozyskiwanie środków na założenie własnej działalności. Jeśli chcesz otworzyć firmę rozwijać własne projekty - zgłoś się do nas.

Nagranie webinaru

Webinar poprowadzony 28 maja 2021 r. na zaproszenie inQUBE - Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Dotacje dla firm. Jak zdobyć fundusze?

Dofinansowanie unijne jest szansą dla osób prowadzących swoje przedsiębiorstwa lub chcących założyć własną firmę. Z jednej strony fundusze te są powszechnie dostępnymi środkami publicznymi, z drugiej nie każdy umie po nie sięgnąć. 

Są jeszcze dostępne dotacje unijne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Przedsiębiorstwa oczekują na nową perspektywę finansową 2021-2027 w tym program FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) jako następcę programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Wszyscy mówią, że środki z lat 2014-2020 się kończą, chociaż również sama pandemia przesunęła ich wydatkowanie. Są jeszcze jednak uwalniane rezerwy finansowe i warto z nich skorzystać niż tylko czekać na harmonogramy nowego rozdania, które planuje się ogłosić w listopadzie.

Odmrażanie gospodarki - dofinansowania na założenie własnej firmy!

Wiele osób dotychczas myślało, czy też marzyło o własnej firmie. Niektórzy mają wątpliwości czy pracować u siebie lub u kogoś. Może praca na czyjś rachunek nas mniej kosztuje? Ale na pewno? A może w firmie są ciągłe redukcje? Może nagle stajemy się bezrobotni (mitycznie jako margines, co nie jest prawdą). Sporo pieniędzy z dotacji umożliwia rozwój własnego biznesu.

Dotacje dedykowane rolnikom

Współczesny rolnik to coraz częściej sprawny przedsiębiorca. Patrząc na trendy rynkowe ten trend będzie nadal się rozwijał. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje spore środki finansowe.

Jakim jestem typem managera

Obecny czas, w którym żyliśmy w większej izolacji potwierdził, że jesteśmy zaprogramowani biologiczne na tworzenie związków. Jakie mamy relacje w zespołach? To zależy od tego jakim typem managera jesteśmy.

Co hamuje Polaków w osiąganiu większej liczby sukcesów?

Książka 7 nawyków skutecznego działania Stephena R. Covey'a pokazuje Polakom na co warto zwrócić uwagę chcąc osiągnąć sukces w życiu zawodowym, ale również osobistym.

Otwórz się na rozwój - system zamknięty się degeneruje

Jeśli sami z siebie podejmujemy działania, jesteśmy przez całe życie w stanie rozwoju. Inaczej żyjemy w stagnacji.

Megatrendy a sektor farmaceutyczny

Znając megatrendy jesteśmy w stanie odpowiadać adekwatnie na przewidywane zmiany rynkowe. Napisaliśmy o tym w artykule do najnowszego wydania Świata Przemysłu Farmaceutycznego. #lifescience #zarządzanie #projekt #farmacja #megatrendy #time4progress #przemysł

Mindfulness w zarządzaniu apteką

Mindfulness może być przydatne w zarządzaniu apteką. Jako narzędzie dobrze komponuje się i wzmacnia kompetencje osób wykonujących zawód farmaceuty.

Zarządzanie projektem w farmacji

Rynek farmaceutyczny jest silnie regulowany i złożony. Składa się przede wszystkim z dużych organizacji korporacyjnych. Opracowywanie leków od laboratorium do wprowadzenia na rynek obejmuje zarządzanie kilkoma procesami, tzn. rozwojem technicznym z dbałością od samego początku o jakość, strategią regulacyjną, rozwojem technologicznym i badaniami klinicznymi, rejestracją i wprowadzeniem produktu na rynek.