Dotacje dedykowane rolnikom

Współczesny rolnik to coraz częściej sprawny przedsiębiorca. Patrząc na trendy rynkowe ten trend będzie nadal się rozwijał. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje spore środki finansowe.

Obecnie dotacje dla rolników to nie tylko dopłaty i rekompensaty za poniesione straty związane z suszą i innymi zjawiskami klimatycznymi.

Nie stoją już tak mocno na przeszkodzie kwestie formalne. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że największym mitem jest to, że aby otrzymać dofinansowanie należy posiadać co najmniej hektar ziemi i posiadać znacznie rozwinięte gospodarstwo rolne. To nieprawda. Wszystko zależy od wymogów danego konkursu. Na przykład pszczelarz posiadający pasieki z zapleczem pasieki, czy osoba uprawiająca grzyby też może wpisywać się w definicję rolnika.

Jeśli chodzi o możliwe fundusze dla rolników, jest ich sporo. Można dofinansować restrukturyzację gospodarstwa, produkcję roślinną i zwierzęcą, a nawet stworzenie krótkiego łańcucha dostaw produktów ekologicznych wraz z uruchomieniem sprzedaży internetowej.

Zaplecze rolnicze to dobra baza do rozwoju i pozyskiwania funduszy europejskich. Wytyczne funduszy na lata 2021-2027 wskazują, że obszar "agriculture" będzie preferowany i stanowi bardzo duży potencjał, ponieważ stawiają na zdrową żywność, żywność funkcjonalną i rolnictwo ekologiczne.

Mamy dobre doświadczenia we współpracy z rolnikami.