Dotacje dla firm. Jak zdobyć fundusze?

Dofinansowanie unijne jest szansą dla osób prowadzących swoje przedsiębiorstwa lub chcących założyć własną firmę. Z jednej strony fundusze te są powszechnie dostępnymi środkami publicznymi, z drugiej nie każdy umie po nie sięgnąć. 

W momencie, gdy pandemia zawraca i powoli się wycofuje, duża grupa ludzi myśli o otwarciu własnego biznesu lub bierze się za przebudowę istniejącej firmy. Rozwija produkty, zmienia branżę. Myśli o rozwoju.

Unia Europejska dysponuje funduszami mającymi na celu wyrównanie różnic gospodarczych pomiędzy bogatszymi a biedniejszymi krajami członkowskimi. Czekając na uruchomienie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 można jeszcze otrzymać środki np. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nie jest jednak tak łatwo pozyskać takie dofinansowanie i w tym procesie bardzo przydatne okazuje się wsparcie eksperta.

Dotacja różni się od kredytu tym, że jest bezzwrotna. Uwaga - jeśli projekt zostanie zrealizowany według umowy. Są dostępne również unijne pożyczki, które w porównaniu do tych oferowanych komercyjnie mają bardzo niskie oprocentowanie, czasem sięgające 0%.

Środki unijne są dedykowane zarówno doświadczonym przedsiębiorcom na ich rozwój, jak również dla osobom dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biznesem.


Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Znaczna część osób w momencie zakładania własnej firmy nie jest świadoma o możliwości uzyskania wsparcia unijnego. Rozpoczynając nasze działania, na początku byliśmy przede wszystkim zorientowani na dotacje unijne dostępne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Spotkaliśmy się z przekonaniem, że np. Powiatowy Urząd Pracy jest instytucją wypłacającą jedynie zasiłki dla bezrobotnych. Dopiero podczas pracy z Klientem uświadamialiśmy, że rejestracja jako bezrobotny nie jest powodem do wstydu i dowodem bezradności, że ten status można wykorzystać nie tylko jako wsparcie finansowe, ale również jako spełnienie wymogu formalnego do aplikowania o otrzymanie ponad 20 000 PLN na otwarcie własnego biznesu. Było widać, jak te pieniądze pozwalały odzyskać pewność siebie i z bezrobotnego stać się przedsiębiorcą.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej na otwarcie firmy są przyznawane: osobom podzielonym na dwie grupy (poniżej 30. roku życia i 30+) na zasadach określonych przez instytucje przyznające środki.

Zaplanowanie własnego biznesu
Starając o dotację na założenie firmy trzeba mieć dobrze przemyślany pomysł na firmę. Należy pamiętać, że środki przyznane z unii mają działanie jedynie wspomagającego startera. Klient tak czy inaczej musi mieć odbiorców swoich produktów czy usług, ponieważ jego firma będzie funkcjonowała tylko przy zaistnieniu popytu. Przy przygotowywaniu szczegółowego wniosku, biznesplanu dobrze posiłkować się doradcą ds. pozyskiwania funduszy - on też jest przedsiębiorcą i pomógł już niejednemu Klientowi.

Dotacje na rozwój produktów i usług firm działających już na rynku
Często podaje się, że dofinansowanie unijne jest celowane na innowacje. Dokładnie chodzi o opracowanie nowych produktów, usług. Nowych czasem w skali przedsiębiorstwa, regionu czy kraju. Zakres takiej innowacji określają regulaminy poszczególnych konkursów. Opracowywanie innowacji wiąże się z pracami badawczo-rozwojowymi realizowanymi we własnych działach firmy lub we współpracy z ośrodkami naukowymi. Realizacja takich projektów daje szansę na dofinasowanie unijne do zakupu infrastruktury.

Fundusze regionalne
Obejmują one dotacje przyznawane dla firm w 16 województwach, w tym istnieją konkursy preferujące województwa należące do tzw. Polski Wschodniej tzn.: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją ogłaszającą liczne konkursy dla przedsiębiorców. Tutaj konkursy mają zasięg krajowy i zwykle nie ma znaczenia czy Klient szuka dotacji dla małopolskiego, wielkopolskiego, opolskiego śląskiego czy innego województwa.

Inne cele finansowane w dotacjach
Pieniądze na rozwój firmy mogą dotyczyć nie tylko opracowanie nowych produktów i usług, ale również:

  • informatyzację przedsiębiorstwa,
  • inwestycje ekologiczne (termomodernizację, fotowoltaikę, modernizację ogrzewania i klimatyzacji),
  • internacjonalizację - wejście firmy  z własnymi produktami i usługami na rynki zagraniczne,
  • specjalistyczne szkolenia

Dotacje dla rolników
Oprócz znanych już dopłat istnieją dotacje dedykowane rolnikom, którzy stają się coraz bardziej przedsiębiorczy w związku z rozwojem polskich wsi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwala na restrukturyzację gospodarstwa, założenie firmy czy utworzenie łańcucha dostaw.


Dofinansowania dla Startupów
Startupy to nowo powstałe firmy chcące produkować nowe produkty czy usługi.  Oprócz inwestorów w postaci funduszy typu venture capital są dostępne fundusze europejskie dla startupów w postaci dedykowanych konkursów dotacyjnych. Również znaczna część konkursów dedykowanych wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom jest dostępna dla startupów.

Pieniądze napędzają gospodarkę na naszym Klientom pomagają spełnić marzenia i cele biznesowe. Przy okazji pokonywane są stereotypy rolnika, urzędu pracy, samozatrudnienia. Dobry doradca ds. funduszy europejskich to również manager projektu, mentor biznesowy i analityk, broker technologii rozumiejący jak skutecznie rozwijać innowacje w przedsiębiorstwie.