Raporty, analizy, badania rynku

Opracowanie biznesplanuw zależności od konkursu, od 2000 zł netto 
Przegląd profesjonalnych raportów branżowych, analiza konkurencji i rynku. Biznesplan przygotowany indywidualnie na zamówienie Klienta.