Polityka prywatności

Time4Progress Agencja Badawczo-Rozwojowa Aleksander Zuchowski przetwarza dane na podstawie ogólnie przyjętych regulacji prawnych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Time4Progress Agencja Badawczo-Rozwojowa Aleksander Zuchowski z siedzibą w Mrozowie przy ul. Truskawkowej 9, mająca NIP: 8961450872 oraz REGON: 365779839.

Cel, czas i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych Podstaw prawna Okres przetwarzania danych osobowych
Działania marketingowe - e-mailowe
i telefoniczne

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Do wycofania zgody.
Zawarcie i realizacja umowy z klientem Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO Okres trwania umowy oraz do upływu przedawnienia roszczenia (6 lat od dnia wymagalności roszczenia).
Udzielanie odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy oraz email Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi.

Dysponują Państwo prawem do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, żądania wstrzymania przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych.

Państwa dane osobowe mogą przy przekazywane firmom świadczącym dla Time4Progress Agencja Badawczo-RozwojowaAleksander Zuchowski usługi: teleinformatyczne, pocztowe, księgowe, prawne, graficzne, drukarskie w procesie zawierania i realizacji umowy, prowadzenia działań marketingowych, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: aleksander.zuchowski@gmail.com, tel. 538 406 554.